Screen Shot 09-09-15 at 09.37 PM 001

dashboard van de NRG-watch. elektriciteit en gas monitor

NRG-Watch

De NRG-watch is een slimme energie monitor. Ontwikkeld uit het idee om onafhankelijke informatie over de energie huishouding te krijgen. Via de NRG-watch worden de energiepulsen geregistreerd, verwerkt en via het internet verzonden naar een beveiligde data omgeving op een eigen server. Via de website kunnen verbruik van elektriciteit en gas, indien de meter daarvoor geschikt is, ook  uw waterverbruik en de  opbrengst van de zonnepanelen online en direct worden weergegeven. Tevens zijn er een aantal producten ontwikkeld voor de centrale luchtverversingsunit, de Itho-box. Hiervoor zijn beschikbaar diverse besturingsmodules. volg de link voor meer info. NRGwatch site

Test pagina

Mainpage